Delta varsler streik i seks bykommuner fra 27. mai

Nærmere 350 Delta-medlemmer blir tatt ut i streik dersom partene i kommuneoppgjøret ikke kommer fram til en løsning hos Riksmekleren innen klokken 24.00 onsdag 26. mai.
Nærmere 350 Delta-medlemmer blir tatt ut i streik dersom partene i kommuneoppgjøret ikke kommer fram til en løsning hos Riksmekleren innen klokken 24.00 onsdag 26. mai.

– Vi håper på enighet i meklingen, men hvis det ikke lykkes, blir det streik.

Delta_Lizzie Ruud Thorkildsen.jpg
Lizzie Ruud Thorkildsen

Leder i Delta, og leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen varsler i dag at nærmere 350 Delta-medlemmer blir tatt ut i streik dersom partene i kommuneoppgjøret ikke kommer fram til en løsning hos Riksmekleren innen klokken 24.00 onsdag 26. mai. 

Det er kommunene Bergen, Trondheim, Tromsø, Arendal, Fredrikstad og Tønsberg som blir rammet fra arbeidstidens start torsdag 27. mai ved en eventuell streik.  

– Vi varsler uttak for medlemmer som er svært viktige for kommunenes mange daglige gjøremål. Dette er medarbeidere som utgjør selve navet i kommunene. Arbeidsgiver kommer til å merke dette fra første dag hvis det blir streik, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Teksten fortsetter under faktaramma

Deltas varslede streikeuttak fra 27. mai

Sted

Antall medlemmer som tas ut i fase 1

Bergen

118

Trondheim

53

Tromsø

28

Arendal 

54

Fredrikstad

31

Tønsberg

61

Totalt

345

Merk at ikke alle medlemmer i de berørte kommunene er tatt ut i første fase i en eventuell streik. De som er tatt ut fra første dag har fått SMS fra Delta.

Thorkildsen understreker at Delta varsler et ansvarlig uttak. 

– Det gjør vi alltid, og på grunn av den pågående pandemien har vi vært ekstra varsomme med streikeuttaket i år, sier Thorkildsen. 

Forbundslederen understreker alvoret i situasjonen noen få dager før meklingsfristen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå en konflikt. Men dette er et felles ansvar som alle parter i meklingen har. Arbeidsgiver sitter på nøkkelen her. De må komme opp med mer enn det som lå på bordet under de ordinære forhandlingene. Da brøt Delta fordi det var uaktuelt å akseptere et resultat som ville ført til at våre medlemmer tapte kjøpekraft, sier Thorkildsen.

LES OGSÅ: Lønnsoppgjøret: Brudd i kommunene – fare for streik fra 27. mai

Må ta igjen det tapte

Delta gikk inn i meklingen med de samme kravene som i forhandlingene.  

  •  Kjøpekraften må sikres. 
  •  Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen. 
  •  Kompetanse skal lønne seg: Delta krever løft for fagarbeidergruppene og de med 3-årig høyskoleutdanning.

– I 2020 forholdt Delta seg lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent, mens industrien selv tok ut 2,2 prosent. Deltas medlemmer i kommunene fikk dermed mindre ut av lønnsoppgjøret i fjor enn frontfaget som satte ramma for oppgjøret. Vi havnet bak i fjor, og dette må kompenseres i år. Vi har en reguleringsklausul i protokollen fra i fjor som hjemler dette kravet, sier Thorkildsen.

Skapt trygghet for befolkningen

Offentlig sektor, ikke minst kommunene, har vært helt avgjørende for hvordan landet har taklet korona-pandemien.

– Mange ansatte har lagt sin egen frykt til side for å sørge for at kommunale tjenester fungerer så normalt som mulig selv om landet står i en krise. Dette har bidratt til å skape trygghet i en ellers vanskelig tid for befolkningen. I den daglige debatten kan det se ut som kommunal sektor kun består av to eller tre yrkesgrupper, men sannheten er at det er hele teamet og alle de ansatte som er viktige. Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, teknisk personell og mange, mange andre yrkesgrupper har stått helt i frontlinjen. Jobben disse alle har gjort står det enormt respekt av, og nå må det gi uttelling. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren slår Thorkildsen fast.

LES OGSÅ: Uten oss stopper offentlig sektor
 
Under meklingen er det kun mekleren som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

I tillegg til Delta har også YS-forbundene Parat og Skolelederforbundet og LO-forbundet Fagforbundet varslet streik for sine medlemmer.

Tillitsvalgte og medlemmer som er varslet tatt ut i streik, vil få umiddelbart beskjed når et resultat av meklingen foreligger.

Til deg som er en del av streikeuttaket

Har du fått beskjed om at du er tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene? Her finner du mer informasjon om bakgrunnen for meklingen og hvordan du forholder deg.