Lønn og avtaler i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) som motpart.

I disse forhandlingene avtales sentrale lønnstillegg og andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom osv.

Hva er Samfunnsbedriftene?

KS Bedrift endret i april 2020 navn til Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene er en interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Samfunnsbedriftene organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

Hvem har tariffavtale med Samfunnsbedriftene?

Medlemmene i Samfunnsbedriftene kan deles inn i tre tariffområder:

  • Bedriftsmedlemmer som følger Hovedtariffavtalen for kommunal sektor og del C i hovedavtalen.
  • Konkurranseutsatte bedrifter som følger "Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter" og del C i hovedavtalen.
  • Energibedrifter som har sin egen hovedtariffavtale ("energiavtalen") og del C i hovedavtalen.

Delta har partsforhold i både hovedtariffavtalen for kommunesektoren, hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, energiavtalen og hovedavtalen del C.

Lønnsoppgjøret 2020

  • Oppstart av tariffoppgjøret 2020 for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) var planlagt til 12. mai 2020. Som følge av koronautbruddet og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er KS Bedrift, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune enige om å utsette oppstart av tariffoppgjøret 2020.
  • Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (01.05.2018 – 30.04.2020) prolongeres frem til 15.9.2020.
  • Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

Lønnsoppgjøret 2019

Konkurranseutsatte bedrifter:

Energiavtale 1

Tariff 2017 - Konkurranseutsatte bedrifter

Tariff 2016

Konkurranseutsatte bedrifter

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte Bedrifter. Mekling 2.-3. november

Tariffnotat:

Krav:

Riksmeklerens møtebok:

Energiavtale I

Partene kom til enighet om et resultat tirsdag 8. november etter en streik som varte fra 23. september.

Tariffnotat:

Krav:

Riksmeklerens møtebok:

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}