Arbeidsplasser uten tariffavtale

Ikke alle medlemmer i Delta er omfattet av en tariffavtale. Det gjelder for eksempel helsesekretærer på private legekontorer og tannpleiere på private tannklinikker.

Delta ivaretar sammen med yrkesorganisasjonene Helsesekretærforbundet i Delta og Norsk Tannpleierforening (NTpF) lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte helsesekretærer og tannpleiere. Det er blant annet utarbeidet veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår og et eksempel på arbeidsavtale.

Helsesekretærforbundet i Delta og Norsk Tannpleierforening (NTpF) er yrkesorganisasjoner i Delta som primært ivaretar medlemmenes yrkesfaglige behov (blant annet med etter- og videreutdanning, kurs og ivaretakelse av yrkesgruppen overfor styrende organer og departementer). Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i samarbeid med yrkesorganisasjonene. Delta, Helsesekretærforbundet i Delta og NTpF får mange henvendelser fra privat ansatte helsesekretærer og tannpleiere angående lønns- og arbeidsvilkår.

Rettigheter

Mange er usikre på hva en arbeidsavtale skal inneholde og hvilke rettigheter en bør ha som ansatt i privat virksomhet. Delta og henholdsvis Helsesekretærforbundet i Delta og NTpF har sammen laget brosjyrer med veiledende bestemmelser om viktige lønns- og arbeidsvilkår som følger av bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon. Temaer som behandles er bl.a. arbeidsavtalen, arbeidstid, ferie, lønn, permisjoner og tjenestepensjon.

Arbeidsavtale for helsesekretærer

Et eksempel på en arbeidsavtale følger med veiledningenen. Veiledningenen gir også anbefalinger om rettigheter du som arbeidstaker bør ha, men som ikke følger av noe lovverk. Dette dreier seg om rettigheter som ofte er nedfelt i tariffavtaler eller personalreglementer.

Arbeidsavtale for tannpleiere

Veiledende bestemmelser for tannpleiere i privat sektor kan fås ved henvendelse til NTpF, ntpf@delta.no, tlf. 21 01 36 00.

Delta Direkte hjelper deg

Er du medlem og har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta? Vi svarer alle hverdager 08-20. Ring 02125 eller send e-post direkte@delta.no