Region Midt - Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter. Regionen har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Ålesund.

Regionkontoret i Trondheim

Besøksadresse: Søndregate 16, 7011 Trondheim
Postadresse: Pb. 248, 7401 TRONDHEIM
E-post: post-trondheim@delta.no
Faks: 85 02 85 39

Reidun Flatås
Seniorrågiver

Susanna Engelin Bolås
Rådgiver

Eva Marie Aarstad
Organisasjonskonsulent

Mari Alstad
Rådgiver (vikar)

Elin Merete Kolden
Regionleder

Avdeling Ålesund

Besøksadresse: Kjøpmannsgt 23, 6005 Ålesund
Postadresse: Pb 1505, 6025 Ålesund
E-post: post-trondheim@delta.no
Faks: 85 02 85 39

Erland Roli
Rådgiver