Region Midt - Trøndelag, Møre og Romsdal

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter. Regionen har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Ålesund.

Regionkontoret i Trondheim

Adresse: Fosenkaia 3, 7010 Trondheim
E-post: post-trondheim@delta.no

Elin Merete Kolden
Regionleder

Eva Marie Aarstad
Organisasjonskonsulent

Mari Alstad
Rådgiver (vikar)

Susanna Engelin Bolås
Rådgiver - permisjon fra 6. januar 2018

Reidun Flatås
Seniorrågiver

Avdeling Ålesund

Besøksadresse: Kjøpmannsgt 23, 6005 Ålesund
Postadresse: Kjøpmannsgt 23, 6005 Ålesund
E-post: post-trondheim@delta.no
Faks: 85 02 85 39

Erland Roli
Seniorrådgiver