Delta Region Midt - Trøndelag, Møre og Romsdal

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter. Regionen har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Ålesund.

Regionkontoret i Trondheim

Adresse: Fosenkaia 3, 7010 Trondheim
E-post: post-trondheim@delta.no

Anita Røset
Regionleder

Eva Marie Aarstad
Organisasjonsrådgiver

Susanna Engelin Bolås
Rådgiver (permisjon)

Knut Ulset Bævre
Rådgiver

Oddbjørn Carlsen
Rådgiver

Monica Henriksen-Toset
Konsulent

Avdeling Ålesund

Besøksadresse: Notenesgata 1, 6002 Ålesund
Postadresse: Notenesgata 1, 6002 Ålesund
E-post: post-trondheim@delta.no
Faks: 85 02 85 39

Erland Roli
Seniorrådgiver

Geir Wollstad
Seniorrådgiver