Delta Region Innlandet

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Kontakt oss

Regionkontoret på Lillehammer

Adresse: Fåberggt. 155, 2615 Lillehammer
E-post: post-lillehammer@delta.no
Tlf: 916 34 260

Kristen Kankerud
Regionleder

Margrete Heim
Rådgiver

Bente Rønningen
Organisasjonsrådgiver

Kari Langløkken
Rådgiver