Norske Medisinfaglige Teknikere – NMT

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) en en faggruppe i Delta for nevrofysiologiteknikere og ingeniører som jobber ved klinisk nevrofysiologi-laboratorier og EEG, og obduksjonsteknikere ved patologiavdelinger, rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.

Test lenker – under kontaktinformasjon på organisasjonsenhet

Kontaktpersoner

Test lenker - under avdeling/enhet

Lars Tomas Lien
Leder i Norske Medisinfaglige Teknikere