Utrykningsfartøyenes Forening

Utrykningsfartøyenes Forening en en medlemsorganisasjon i Delta for alle sjøansatte i Redningsselskapet, uavhengig av yrkegruppe.

Styreleder Trond Olav Johansen
Mob. 995 85 634
E-post: trondjoha01@hotmail.com

Interimstyre:
Trond Olav Johansen - styreleder
Jørn Arve Pedersen
Vidar W. Johnsen
Roar Åkerøy
Vidar Bondø
Trond Abrahamsen