Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) er en selvstendig tjenestemannsorganisasjon i tjenestetvistlovens forstand og med full lønnsforhandlingsrett.

Kontakt KLF sentralt:

Telefon: 957 05 301
E-post: klf@live.no
Postadresse: Postboks 21, 1861 Trøgstad
Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo (etter avtale)

Styret i Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

John Kjetil Wang-Hansen
Forbundsleder
957 05 301
klf@live.no
Assisterende fengselsleder Indre Østfold fengsel (permisjon 2008 – d.d.)

Jan Arild Gundelsby
Nestleder
415 34 601
jan.arild.gundelsby@kriminalomsorg.no
Assisterende fengselsleder Indre Østfold fengsel

Per Arne Borsheim
1.styremedlem
934 11 265
per.arne.borsheim@kriminalomsorg.no
Fengselsførstebetjent Bergen fengsel

Jan-Erik Bjørsvik Andersen
2.styremedlem
948 65 193
jan-era3@online.no
Fengselsførstebetjent Trondheim fengsel

Rune Lilletofte
3.styremedlem (permisjon fra styreverv)
402 13 329
rune.lilletofte@kriminalomsorg.no
Fengselsinspektør kriminalomsorgen region Øst

Inger Johanne Junge
1.varamedlem
915 52 460
inger.johanne.junge@kriminalomsorg.no
Fengselsførstebetjent Trondheim fengsel

Tevje Christian Haare
2.varamedlem
924 42 099
tevje.christian.haare@kriminalomsorg.no
Assisterende fengselsleder Nordre Vestfold fengsel

Geir Inge Angelvik
3.varamedlem
906 28 244
geir-inge.angelvik@kriminalomsorg.no
Fengselsførstebetjent Stavanger fengsel

Anne Kristin Sivertsen
4.varamedlem
951 52 636
anne-kristin.sivertsen@kriminalomsorg.no
Fengselsinspektør Bodø fengsel