Signal- og Teleteknikernes Forening

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Jernbaneverket og Baneservice.

Postadresse/besøksadresse: Englelia 6, 2387 Brummunddal

Tlf:        +47 917 75 967

Epost: leder@signalogtele.no

Kontakt oss

Styret i Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Tor Raymond Halvorsen
Leder i Signal- og teleteknikernes forening

Sverre Olav Kjensmo
Nestleder i Signal- og Teleteknikernes Forening

Magne Høyendahl
Kasserer i Signal- og teleteknikernes forening