Lærernes Yrkesforbund

Lærernes Yrkesforbund (LY) organiserer arbeidstakere innenfor undervisningssektoren i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

Forbundsstyret

Janne Maria Øksnes
Leder i Lærernes Yrkesforbunds forbundsstyre

Lisbeth Honningsvåg
Nestleder i Lærernes Yrkesforbunds forbundsstyre

Gunnar Folåsen
Styremedlem i Lærernes Yrkesforbunds forbundsstyre

Morten Ormås
Varamedlem i Lærernes Yrkesforbunds forbundsstyre