Lærernes Yrkesforbund

Lærernes Yrkesforbund (LY) organiserer arbeidstagere innenfor undervisningssektoren i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

Forbundsstyret

Svein Erik Engebretsen
Leder

Morten Ormås
Nestleder

Janne Maria Øksnes
Sekretær og webansvarlig

Glenn Ihle-Hansen
Vara