IT forbundet i Delta

IT forbundet i Delta er et tilbud til deg som jobber med IT i en IT-bedrift eller en IT-avdeling i offentlig eller privat virksomhet.

Tlf: +47 02 125
Epost: post@itforbundet.org
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Lakkegata 23, 3. etg, Oslo

Styret i IT forbundet i Delta

 Verv

Navn

Forening

Sektor

e-post

Telefon

 Leder

Leila Langø

IBM

Privat

leila@itforbundet.org

930 90 062

 1. nestleder

Per Tonny Berg

Oseberg Solutions

Privat

pertonny@itforbundet.org

 926 00 011

 2. nestleder

Jan Gunnar Songedal

Ikt Agder Iks

Kommune

jan.gunnar.songedal@ikt-agder.no

975 37 308

 Styremedlem 1

Linn Wikstrøm

CGI

Privat

li.wikstrom@cgi.com

934 08 745

 Styremedlem 2

Jan Erik Eriksen

Direktemedlem

Privat

janerikeriksen13@gmail.com

928 30 182

 Styremedlem 3

Hege Higraff

Askøy kommune

Kommune

hege.higraff@askoy.kommune.no

982 32 825

 Styremedlem 4

Morten Albrechtsen

Bergen kommune

Kommune

morten.albrechtsen@gmail.com

915 80 154