IT forbundet i Delta

IT forbundet i Delta er et tilbud til deg som jobber med IT i en IT-bedrift eller en IT-avdeling i offentlig eller privat virksomhet.

Tlf: +47 02 125
Epost: post@itforbundet.org
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Lakkegata 23, 3. etg, Oslo

Styret i IT forbundet i Delta

Leila Langø, leder i IT forbundet i Delta, mobilnr. 930 90 062, e-post leila@itforbundet.org

Trygve Gunnarson, 1. nestleder i IT forbundet i Delta, mobilnr. 466 15 036, e-post trygve.gunnarson@bufetat.no

Per Tonny Berg, 2.nestleder i IT forbundet i Delta, mobilnr. 926 00 011, e-post pertonny@itforbundet.org