Vår visjon: Fotterapeuten, en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten

Fotterapeutforbundets representantskap vedtar satsingsområder for 2 år om gangen.

Vedlegg til protokoll fra Representantskapsmøte 2018

Satsingsområder  i perioden 2018-2020


1) Fotterapeutforbundet skal jobbe for at medlemmene oppfattes som kompetent helsepersonell.

Fotterapeutforbundet skal arbeide for at alle medlemmer skal få tilgang til tilrettelagt kompetanseheving jfr.kompetansemålene i lærerplanen.

2) Fotterapeutforbundet skal arbeide med å bygge en bachelor i podiatri.

Fotterapeutforbundet skal jobbe for at det opprettes flere videreutdanningstilbud innenfor fotterapeutens fagområder. Dette som et ledd i å bygge opp en full bachelor.

3) Fotterapeutforbundet skal jobbe for å styrke fotterapeutens rolle.

Fotterapeutforbundet skal jobbe for å synliggjøre fotterapeuters kompetanse overfor kommune- og spesialisthelsetjenesten og bli anerkjent av annet helsepersonell. Synliggjøre at vi er en unik helsefaglig gruppe som i større grad skal samhandle med andre og jobbe for at institusjoner i eldreomsorgen skal bruke fotterapeuter, ikke fotpleiere. Fotterapeutforbundet skal jobbe for at det opprettes flere arbeidsplasser for fotterapeuter i både privat og offentlig sektor.

4) Fotterapeutforbundet skal jobbe med å synliggjøre yrkesgruppen i media.

Fotterapeutforbundet skal aktivt bruke media for å fremme yrkesgruppens kompetanse.

5) Fotterapeutforbundet skal starte en vervekampanje.

Fotterapeutforbundet ønsker å rekruttere flere medlemmer.

6) Gjøre hverandre gode!

Fotterapeutforbundet skal ha fokus på å gjøre hverandre gode og fremsnakke forbundet.