Faglig oppdatering, kurs og aktiviteter

Faglig oppdatering, kurs og aktiviteter
Foto: evanyelar © Fotterapeutforbundet

For autoriserte fotterapeuter er faglig oppdatering en plikt i følge lovverket for helsepersonell. Fotterapeutforbundet tilrettelegger for kurs og kompetanseheving med faglig innhold tilpasset fotterapeuter og autorisasjonskravet.

Kompetansehevingsplanens kurs er poengsatt:

Fotterapeutforbundet har utarbeidet en poengordning for faglig oppdatering som vi råder alle fotterapeuter å følge. Faglige kvalitetssikrede kurs som er poengsatt og arrangert av Fotterapeutforbundet, finner du i Aktiviteteskalenderen. (Den finner du øverst på alle websidene til Delta.)

Andre kurs og fagkongressen

I de sorte boksene over, finner du kurs i regi av kretsene, interessegruppene og eksterne kurs og aktiviteter arrangert av andre enn Fotterapeutforbundet. Du finner også info om kompetansehevingsplanen, prosjektet "Se risikofoten" og årets høydepunkt, Fagkongressen. Sett av datoene!