Fotterapeutforbundets representantskap

Representantskapet er forbundets øverste myndighet og består av sentralstyret, en delegat fra hver krets, en IFID-representant, en FBT-representant, en representant fra lærergruppen og Delta.

Representantskapsmøtet behandler bl.a. handlingsprogram, budsjett/regnskap, og velger representanter til Sentralstyret og komiteer/utvalg. Møtet avholdes innen 1. mai annenhvert år (partallsår).

Innloggede medlemmer har på denne siden tilgang til arkiverte og fremtidige representantskapsdokumenter (fra 2016). 

Finner du dem ikke? Bruk søkefeltet øverst og søk på "representantskapsmappen" (treff forutsetter at du er innlogget). 

Utsatt representantskapsmøte 2020

Lørdag 29. august skulle FTF gjennomført sitt representantskap på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Dette har vi igjen måttet endre på pga Corona-bestemmelser.

Representantskap og tillitsvalgtsamlingen avholdes i stedet digitalt på Zoom. Vi planlegger å arrangere både representantskapet og tillitsvalgtsamlingen på lørdag 29. august 2020. 

Dette er beklagelig, men som autorisert helsepersonell, mener vi dette er den rette avgjørelsen. 

Vi anbefaler dere å lese representantskapsmappen som ligger på denne siden her.