Fotterapeutforbundets representantskap

Representantskapet er forbundets øverste myndighet og består av sentralstyret, en delegat fra hver krets, en IFID-representant, en FBT-representant, en representant fra lærergruppen og Delta.

Representantskapsmøtet behandler bl.a. handlingsprogram, budsjett/regnskap, og velger representanter til Sentralstyret og komiteer/utvalg. Møtet avholdes innen 1. mai annenhvert år (partallsår).

Innloggede medlemmer har på denne siden tilgang til arkiverte og fremtidige representantskapsdokumenter (fra 2016). 

Finner du dem ikke? Bruk søkefeltet øverst og søk på "representantskapsmappen" (treff forutsetter at du er innlogget). 

Representantskapsmøte 2020

Lørdag 29. august avholdt FTF sitt representantskap digitalt på Zoom pga pandemi-situasjonen. Oppdaterte vedtekter finner dere her: Vedtekter