Interessegruppenes kurs og fagdager

Interessegruppene FBT og IFID har årlige fagdager og arrangerer kurs. Sjekk Aktivitetskalenderen.

{{article.preface}}