Delta Energi

Som medlem i Delta Energi er du medlem av Delta som ivaretar dine tariffmessige og juridiske interesser, og Delta Energi som ivaretar dine bransje- og yrkesfaglige interesser. Delta er igjen tilknyttet YS.

Styre

Johnny Rolfsnes
Fungerende leder i Delta Energi