Administrasjon og ledelse i Delta

«Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.

Landsstyre

Kontakt oss gjerne på e-post Administrasjonogledelse@delta.no

Lina Steinsbekk
Leder i yrkesorganisasjonen Administrasjon og ledelse og representant for valgkrets yrkesorganisasjoner i Deltas hovedstyre

Lise Michaelsen
Nestleder

Elisabeth Haugsbø Sætre
Styremedlem

Hilde Ringom Dahle
Styremedlem

Jorunn Hildonen
Styremedlem

Kristel Margrethe Lysenstøen
Styremedlem

Lisbeth Øverland
Styremedlem

Sølvi Bente Skaga
Varamedlem