Særskilte kontingentsatser 2020

11.01.2021: OVERSIKTEN ER UNDER OPPDATERING. Midlertidige kontingentsatser fra 1.1.2020 for enkelte av organisasjonene i Delta, samt medlemmer ansatt i tariffområde Staten og enkelte Spekter-avtaler (område 1-3 og 5-9)

Hopp direkte til:

Enkelte av organisasjonene i Delta er omfattet av særskilte kontingentbestemmelser, som en del av overgangsordningene i forbindelse med tilslutningen til Delta.

NB! Forbehold for at enkelte kontingenter ikke er oppdatert med gjeldende kontingent for 2021. 

Organisasjon

Kontingent

AVYO

1 % av bruttolønn

IT forbundet         

Se egen oversikt

Delta i Trygg Trafikk

 

Delta Vinmonopolet
 

Kr. 323.- pr. mnd. for ansatte med kontrakt f.o.m 18.75 timer i uken eller mer.

Kr. 225.- pr. mnd. for ansatte med mindre enn 18.75 timer i uken.

Delta Jernbane

Kr. 470,- pr mnd.

Delta Luftfart

Kr. 380,- pr mnd.

Delta Norges Blindeforbund

 

Norsk toglederforening (NTF)

Kr. 450,- pr mnd. uansett inntekt

NRK Delta (tidligere NRKs Tverrfaglige Forening (TF)

1,00 %, maksimumskontingent kr. 471,- pr mnd.

Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Kr. 450,- pr mnd.

UDLAF -
Utenriksdepartementets lokalansattes forening

 

Redningstjenestens Personalforening (RTPF)

Kr. 500 ,- pr mnd.

Delta Norec (tidligere Fredskorpset)

Kr. 323,- pluss kr. 15,- (sikringsfondet) pr mnd.

Delta Hav - Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets Tverrfaglige Forening (FHTF)

Kr. 300 ,- pr mnd.

Delta Samfunnssikkerhet

1,20 % av bruttolønn, maksimumskontingent kr. 800,- pr måned

Delta Statens havarikommisjon for transport

Kr. 323,- pr mnd.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

1,28 % av brutto lønn (uten tillegg), med et øvre tak på kr 580,- pr mnd.

Delta Landbruksdirektoratet

Kontingent kr 450,- per mnd.

Utrykningsfartøyenes Forening

Kr. 400,- pr mnd.

 

Medlemmer ansatt i staten

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 21 ,- pr måned.
  • Minimumskontingent  kr. 75,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 462,- pr. måned.

Medlemmer ansatt i i virksomheter som tilsluttet Spekter utenom områdene 10, 11 og 13 og som ikke er tilsluttet en medlemsorganisasjon

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 21 ,- pr måned
  • Minimumskontingent kr. 75,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 462,- pr. måned.