Særskilte kontingentsatser 2019

Midlertidige kontingentsatser fra 1.1.2019 for medlemsorganisasjoner, samt medlemmer ansatt i tariffområde Staten og enkelte Spekter-avtaler (område 1-3 og 5-9)

 

Medlemsorganisasjonene i Delta er omfattet av særskilte kontingentbestemmelser, som en del av overgangsordningene i forbindelse med tilslutningen til Delta.

Medlemsorganisasjon

Kontingent

IT forbundet         

Se egen oversikt

Delta i Trygg Trafikk

 

Delta Vinmonopolet
 

Kr. 300.- pr. mnd. for ansatte med kontrakt f.o.m 18.75 timer i uken eller mer.

Kr. 150.- pr. mnd. for ansatte med mindre enn 18.75 timer i uken.

Delta Jernbane

Kr. 300,- pr mnd.

Delta Luftfart

Kr. 380,- pr mnd.

Delta Norges Blindeforbund

 

Norsk toglederforening (NTF)

Kr. 400,- pr mnd. uansett inntekt

NRKs Tverrfaglige Forening (TF)

 

Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

 

UDLAF -
Utenriksdepartementets lokalansattes forening

 

Redningstjenestens Personalforening (RTPF)

Kr. 400 ,- pr mnd.

Delta Norec(tidligere Fredskorpset)

Kr. 165,- pluss kr. 15,- (sikringsfondet) pr mnd.

Delta Hav - Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets Tverrfaglige Forening (FHTF)

Kr. 250 ,- pr mnd.

Delta Samfunnssikkerhet

1,25 % av bruttolønn

Delta Statens havarikommisjon for transport

 

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

1,28 % av brutto lønn (uten tillegg), med et øvre tak på kr 550,-

Delta Landbruksdirektoratet

Kontingent kr 320 per mnd. - halv pris ved 50 % stilling eller lavere

Utrykningsfartøyenes Forening

Kr. 375 ,- pr mnd.

 

 

Medlemmer ansatt i staten

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 21 ,- pr måned.
  • Minimumskontingent  kr. 70,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 453,- pr. måned.

 

Medlemmer ansatt i i virksomheter som tilsluttet Spekter område 1-3 og 5-9

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 21 ,- pr måned
  • Minimumskontingent kr. 70,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 453,- pr. måned.