Uravstemning: Ja til lønnsoppgjøret i staten

Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder for Deltas medlemmer i staten.
Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder for Deltas medlemmer i staten. Foto: CF Wesenberg

Medlemmene i forbundene i hovedsammenslutningen YS Stat, deriblant Delta, har sagt ja til resultatet i årets lønnsoppgjør.

Natt til 15. oktober ble det enighet i meklingen mellom staten og YS Stat i årets lønnsoppgjør. Nå har oppgjøret vært på uravstemning, hvor
40,5% av medlemmene deltok. 81 prosent stemte ja, 19 prosent nei.

Avstemningen er å regne for rådgivende, og styret i YS Stat fulgte opp med et enstemmig ja. 

- Delta er fornøyd med et klart svar fra medlemmene etter et krevende lønnsoppgjør under svært spesielle forutsetninger, sier Deltas nestleder Trond Ellefsen.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Skatteetatens Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.