Delta varsler streikeuttak i Oslo kommune

Hvis partene ikke blir enige innen meklingsfristen kan det blir streik fra 15. oktober (arkivfoto).
Hvis partene ikke blir enige innen meklingsfristen kan det blir streik fra 15. oktober (arkivfoto).

Hvis YS-Kommune Oslo og Oslo kommune ikke blir enige innen meklingsfristen, vil Delta gå ut i streik fra 15. oktober.

Klokken 13:00 mandag 12. oktober starter meklingen mellom YS Kommune (YS-K) Oslo og Oslo kommune. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt onsdag 14. oktober. Skjer ikke det, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 15. oktober.

YS-K Oslo varslet i dag Riksmekleren om plassfratredelse for 40 medlemmer tilknyttet Delta i Utdanningsetaten. I tillegg er det sendt ut streikevarsel for øvrige medlemmer tilknyttet YS-K. I alt tas det ut 50 medlemmer fra YS-forbundene Delta og Parat. 

YS-K Oslo kommune brøt forhandlingene med Oslo kommune 15. september.

Mer om bakgrunnen for bruddet

YS-K i Oslo Kommune krever reallønnsvekst for alle medlemmer.

- I sitt siste tilbud ga ikke kommunen noe lønnstilbud. Da hadde vi ikke annet valg enn å bryte, sier hovedtillitsvalgt i Delta og forhandlingsleder for YS-K Oslo, Mona Bjørnstad.

Derfor varsler Delta og YS streik i Oslo kommune - dette er kravene:

  • Reallønnsvekst til alle
  • Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
  • Styrke kompetanseutvikling på jobb

YS i Oslo kommune

  • Lønnsoppgjørene ble utsatt til høsten da koronapandemien traff Norge i mars.
  • I 2020 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten.
  • Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i overenskomsten (dok 25).
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • Oslo kommune har mer enn 53 000 ansatte, og er landets største arbeidsgiver.
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.