Lønnsoppgjøret i Oslo kommune fortsetter med mer konkrete krav

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune fortsetter med mer konkrete krav

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune møttes onsdag 18. april for å konkretisere kravene fra arbeidstakerne.

Lønnsoppgjørets andre kravdokument ble overlevert.

LAST NED KRAVDOKUMENTET HER

Noen viktige krav

Blant de viktigste kravene som ble presisert fra YS Kommune (YS-K) var:

  • At det som hovedregel skal ansettes i heltidsstilling
  • Kvelds- og nattillegg kreves utbetalt fram til klokken 07:00 for påbegynt tjeneste før kl. 06:00. 
  • All offentlig tjeneste og privat praksis skal godskrives fullt ut ved ansettelse.
  • Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, skal som en hovedregel avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede.

Kompetanse, seniorpolitikk og pensjon

– Partene på arbeidstakersiden har hatt et godt samarbeid i forkant når det gjelder områdene kompetanse, seniorpolitikk og pensjon, sier forhandlingsleder i YS-K, Elisabeth Rasmussen.

– Vi håper og tror at vi blir enige med Oslo kommune om disse tre viktige områdene, sier hun.

Lønnskravene gjenstår

Ennå gjenstår det å komme med mer konkrete krav til økonomidelen.

– Vi møter Oslo kommune igjen 25. april og legger fram tredje kravdokument. Da vil vi konkretisere våre økonomikrav, sier Rasmussen.

Heltid på dagsorden

Oslo kommune la i dagens forhandlingsmøte fram sine synspunkter på heltids-/deltids-problematikken og ba om tilbakemeldinger fra arbeidstakersiden innen mandag 23. april.

– Det er positivt at arbeidsgiver har satt det på dagsorden, men det er et svært vanskelig og komplekst tema. Det handler blant annet om at vi har mange lover og regler som kompliserer dette arbeidet, sier forhandlingslederen i Oslo.

Dette er YS i Oslo kommune

I 2018 er det et hovedoppgjør. Det vil si at alle bestemmelsene i overenskomsten (Dok 25) er oppe til vurdering. Disse bestemmelsene forhandles annethvert år.

Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.

YS-K Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.