Årets lønnsoppgjør har startet i Oslo kommune

Fra oppstarten av årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune. Foran fra venstre forhandlingsleder i YS Kommune (YS-K), Elisabeth Rasmussen. Forhandlingsleder for Oslo kommune, Per Steinar Aasebø, nummer to fra høyre.
Fra oppstarten av årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune. Foran fra venstre forhandlingsleder i YS Kommune (YS-K), Elisabeth Rasmussen. Forhandlingsleder for Oslo kommune, Per Steinar Aasebø, nummer to fra høyre. Foto: Siv M. Bjelland

YS-forbundene i Oslo kommune la fram krav om lønnsvekst da årets hovedtariffoppgjør startet i dag.

Etter oljekrise og magre år i den norske økonomien går det nå bedre, også i Oslo kommune. Arbeidstakereorganisasjonene har kommet med moderate krav og bidratt til å snu situasjonen slik at det går bedre.

– Det skal komme arbeidstakerne til gode, sier forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Elisabeth Rasmussen. 

– At vi snakker om å styrke kjøpekraften, er nytt. De siste to lønnsoppgjørene har vært moderate. Nå mener vi arbeidstakerne skal få sin del av kaka, sier Rasmussen.

Lønnsrammen for årets oppgjør i frontfaget, det vil si NHO-området (privat sektor) som er først ut med å forhandle lønn, ble 2,8 prosent.

De konkrete økonomikravene i Oslo kommune kommer på et senere tidspunkt, etter at uravstemningen om offentlig tjenestepensjon har funnet sted 27. april.

Dette er hovedkravene i Oslo kommune

Hovedkravene til YS Kommune (YS-K) i Oslo i årets tariffoppgjør er:

  • Styrke kjøpekraften
  • Utteling for kompetanse
  • Sikring av kompetanseutvikling
  • Styrke heltidskulturen

LAST NED KRAVDOKUMENTET HER

Teksten fortsetter under bildet

YS-K Oslo forhandlingsstart Kristel Elisabeth foto Siv M Bjelland
Forhandlinger for ansatte i Oslo kommune i Stranger-rommet i Oslo rådhus: Fra venstre Roar Vea, Skolelederforbundet, Ine Zickfeldt, Parat, Kristel Margrethe Lysenstøen, Delta, forhandlingsleder YS Kommune, Elisabeth Rasmussen, Delta og representanten fra Musikernes Fellesorganisasjon i Kommuneansattes Hovedsammenslutning – Oslo, Einar Bergem. Foto: Siv M. Bjelland

Krav som gjelder etter- og videreutdanning

– Oslo kommune må legge til rette for at arbeidstakerne i det ytterste leddet ute på arbeidsplassene kan gjøre en god jobb for brukerne våre. Gode permisjonsordninger og lønnsøkning for etter- og videreutdanning er viktig for å få til det, sier Rasmussen.

– Det er viktig at det gis lønnsøkning til dem som står på og tar mer utdanning, sier hun.

LES OGSÅ: Økonomisk lysere tider, men mørke skyer i horisonten

Heltid

– Vi verdsetter at Oslo kommune har tatt et initiativ til å gjøre mer for at alle skal sikres en jobb de kan leve av. Det betyr at vi må ta et krafttak for å få plass en heltidskultur, sier forhandlingsleder Elisabeth Rasmussen.

  • YS-K Oslo alle rådhussalen foto Siv M Bjelland
    I Oslo rådhus før forhandlingsstart: Fra venstre Roar Vea, Skolelederforbundet, Elisabeth Rasmussen (forhandlingsleder), Delta, Kristel Margrethe Lysenstøen, Delta, Wenche Svoor, Delta og Ine Zickfeldt, Parat. Foto: Siv M. Bjelland, Delta