Lønnsoppgjøret fortsetter: Tallfestede lønnskrav levert i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret fortsetter: Tallfestede lønnskrav levert i Oslo kommune

YS Kommune krever et generelt tillegg på lønnstabellen på 2,65 prosent, minimum kr 12.800,- for ansatte i Oslo kommune.

YS Kommune i Oslo overleverte sitt første kravdokument torsdag 25. april. Mandag 29. april møttes partene igjen for å utveklse sitt andre kravdokument med tallfestede lønnskrav. I år er det mellomoppgjør og det forhandles bare om penger.

Dette betyr kravet for Deltas medlemmer

Etter en periode uten reallønnsvekst krever YS i 2019 betydelig reallønnsvekst. YS støtter prinsippene bak frontfagsmodellen og vil gjennomføre lønnsoppgjøret med fronfagets ramme som retningsgivende.

I fronfaget ble den økonomiske rammen satt til 3,2 prosent. Hvis prisveksten blir på 2,4 prosen,t slik partene har lagt til grunn, øker kjøpekraften i gjennomsnitt 0,8 prosent.

Forutsetter reallønnsvekst for alle

Lønnsveksten de siste fem årene har bare så vidt holdt tritt med prisveksten. YS-K krever at pengene i årets pott fordeles som generelle lønnstillegg slik at  samtlige arbeidstakere i kommunen får reallønnsvekst.

Oslo kommune har 50.000 ansatte. Partene består av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden; YS Kommune, KAH (LO), Unio og Akademikerne, samt Oslo kommune på arbeidsgiversiden.  

Fristen for å bli enige er 1. mai.