Lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune har startet

Fra oppstarten av lønnsforhandlingene for ansatte i Oslo kommune. I forgrunnen (bakfra) forhandlingsledere i YS Kommune Oslo, Elisabeth Rasmussen og Kristel Margrethe Lysenstøen. Helt til høyre forhandlingsleder for Oslo kommune, Per Steinar Aasebø.
Fra oppstarten av lønnsforhandlingene for ansatte i Oslo kommune. I forgrunnen (bakfra) forhandlingsledere i YS Kommune Oslo, Elisabeth Rasmussen og Kristel Margrethe Lysenstøen. Helt til høyre forhandlingsleder for Oslo kommune, Per Steinar Aasebø. Foto: Siv M. Bjelland

- Det mest interessante for medlemmene i år er hva de får i lønnspålegg. YS Kommune i Oslo krever et betydelig reallønnsløft, sier forhandlingsleder Elisabeth Rasmussen.

Torsdag 25. april startet lønnsoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune. Klokken 14 leverte samtlige arbeidstakerorganisasjoner i Oslo kommune sine innledende krav i årets lønnsforhandlinger.

- Kravene fra YS Kommune (YS-K) viderefører våre prioriteringer fra hovedtariffoppgjøret i 2018 og bygger på YS' inntektspolitiske dokument for 2019.

LAST NED KRAVDOKUMENTET HER

Lønnsstagnasjon må snus til lønnsvekst

Etter en periode uten reallønnsvekst krever YS i 2019 betydelig reallønnsvekst. YS støtter prinsippene bak frontfagsmodellen og vil gjennomføre lønnsoppgjøret med fronfagets ramme som retningsgivende.

Lønnsveksten de siste fem årene har bare så vidt holdt tritt med prisveksten. Når det tas i betraktning krever YS-K at pengene i årets pott fordeles som generelle lønnstillegg slik at  samtlige arbeidstakere i kommunen får reallønnsvekst.

- Vi skal bli enige om fordelingen av lønnsmidlene, sier Rasmussen.

Oslo kommune har 50.000 ansatte. 

- Vi ser på 3,2 prosent, som var rammen i frontfaget. Og så får vi regne med det som utgangspunkt, sier Rasmussen.

Tallfestede krav fra YS-K kommer på et senere tidpunkt. Neste forhandlingsmøte er mandag 29. april.

Teksten fortsetter under bildet

Oppstart Oslo 1 foto Siv M Bjelland
Glimt av YS-Ks delegasjon i forhandlingene i Oslo kommune. Fra venstre: Randi Hagberg, Wenche Svoor, Kristel Margrethe Lystenstøen og Elisabeth Rasmussen. Til høyre en av representantene fra KAH. Foto: Siv M. Bjelland

Forhandlingene om pensjon

Forhandlingene om pensjon er partene i Oslo kommune enige om å ta ut av lønnsforhandlingene. Disse starter i juni og avsluttes etter planen i løpet av høsten.

Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk 3. mars 2018 en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Alle YS-forbund har gjodkjent avtalen. Pensjonsløsningen innebærer et fortsatt enhetlig pensjonssystem for alle.

- YS-K mener at Oslo kommune må inrette sin nye tjenestepensjon så den kompenserer for den lave opptjeningen som medlemmene har i folketrygden. Dette er viktig å ta hensyn til når partene begynner arbeidet med nye vedtekter for tjenestepensjonen i Oslo kommune, sier Rasmussen.

Alle de fire hovedsammenslutningene; YS-K, KAH, Unio og Akademikerne, skal jobbe sammen med dette.

YS Kommune Oslo Foto Siv M Bjelland
Utenfor Oslo rådhus før forhandlingsstart: Fra venstre Lill-Åse Pedersen, Parat, Wenche Svoor, Delta, Randi Hagberg, Delta, Elisabeth Rasmussen (forhandlingsleder), Delta, Roar Vea, Skolelederforbundet og Kristel Margrethe Lysenstøen, Delta. Foto: Siv M. Bjelland