Lønnsoppgjøret i kommunene: Krever økt kjøpekraft for de kommuneansatte

Trond Ellefsen, Lizzie Ruud Thorkildsen og Erik Kollerud fra Delta er klare til å forhandle for de kommuneansatte.
Trond Ellefsen, Lizzie Ruud Thorkildsen og Erik Kollerud fra Delta er klare til å forhandle for de kommuneansatte. Foto: Martin Müller

Økt kjøpekraft for kommuneansatte og høyere lønn for økt kompetanse. Det er blant kravene fra YS Kommune i tariffoppgjøret med KS.

I dag starter lønnsforhandlingene for kommuneansatte 2018. På vegne av sine medlemmer krever YS Kommune at:

  • kjøpekraften må styrkes
  • kompetanse må gi uttelling
  • kompetanseutvikling må sikres for alle
  • ansatte som ønsker å arbeide heltid, får mulighet til det

Attraktive arbeidsplasser

– Kommunene løser viktige oppgaver og må gjøre det på en smart måte. Vi må passe på at kommunene framstår som attraktive arbeidsplasser for dagens unge. Derfor er det viktig at offentlig sektor ikke blir hengende etter lønnsutviklingen i privat sektor, sier leder i YS Kommune og forbundsleder i Delta, Erik Kollerud.

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Delta-medlemmene.

Utdanning og kompetanse

YS Kommune krever også at arbeidsgiver forplikter seg til å legge til rette for og å sikre at ansatte kan ta etter- og videreutdanning.

– Det er viktig at flest mulig motiveres til å ta etter- og videreutdanning. YS Kommune krever derfor at økt kompetanse gir økt lønn, sier Kollerud.

Heltid

YS kommune er opptatt av at alle skal ha mulighet til å leve av egen inntekt. Kommunesektoren er fortsatt preget av mange små stillinger. Andelen deltidsansatte må reduseres, og mulighetene for heltidsstillinger må være reell. Det må være et mål at ansatte som ønsker å arbeide heltid, får muligheten til det.

> Les mer om kravene i kravdokumentet (pdf)

Frist 30. april kl. 24

Forhandlingsfristen for oppgjøret er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av fem YS-forbund med til sammen 35.000 medlemmer. Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune: Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

> Les mer om tariffområde KS og avtalene som gjelder

IMG_0776
Steffen Handal (Unio kommune); Lasse Hansen (KS), Tor Arne Gangsø (KS), Jan Olav Birkehagen (Akademikerne kommune), Erik Kollerud (YS Kommune) og Mette Nord (LO kommune) er i gang med tarifforhandlingene for KS-området. Foto: Liv Hilde Hansen