Rehabiliteringssenteret Nord Norge

YS ivaretar Delta-medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO Service.

Avtalene gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt  ved Rehabiliteringssentret Nord Norge, Åstveit Helsesenter AS, og Mestrings- og Læringssenteret AS. Disse bedriftene er medlem i NHO Service som er Delta/YSs motpart i forhandlingene.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}