Ni av ti Delta-medlemmer sa ja til KS-oppgjøret

Hele 92, 4 prosent av Deltas medlemmer sa ja til resultatet i årets lønnsoppgjør i kommunal sektor.

– Det er godt å få en så solid tilbakemelding på at resultatet vi fikk framforhandlet fikk så stor oppslutning fra medlemmene, sier Deltas forbundsleder og leder av YS K Erik Kollerud om resultatet av uravstemningen.

– Vi hadde en profil som prioriterte fagarbeidere, de med fagskole og treårig høyskoleutdanning. Vi skulle gjerne sett enda mer til disse gruppene og vil fortsette arbeidet for å løfte dem i 2019, sier han.

Avstemningen gikk ut til 24.798 medlemmer den 25. mai.  Det ble sendt en automatisk påminnelse onsdag den 30. mai. Det er kommet inn svar fra 8063 medlemmer. Dette tilsier en svarprosent på 32,5.

Hele 92,4 prosent har svart JA i avstemningen, mens 7,6 prosent har svart NEI. Dette betyr at Deltas medlemmer gjennom uravstemningen har akseptert forhandlingsresultatet i KS-området.

Deltas hovedstyre har stadfestet resultatet fra forhandlingene og Delta meddeler til KS at oppgjøret er godkjent.