Ny hovedavtale i KS for 2020-2021

Leder i YS Kommune og leder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, signerer den nye hovedavtalen for KS-området. Til høyre er avdelingsdirektør Hege Mygland i KS.
Leder i YS Kommune og leder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, signerer den nye hovedavtalen for KS-området. Til høyre er avdelingsdirektør Hege Mygland i KS. Foto: Gunhild Lervåg

Delta er fornøyd med at det nå er presisert at det skal føres reelle drøftinger om frikjøp og struktur på tillitsvalgtordningen.

Ny hovedavtale for KS-området gjelder fra 01.01.2020 til 31.12. 2021. I protokollen fra hovedavtaleforhandlingene er det kommet inn viktige formuleringer.

Klima, bærekraft og IA

– Vi er fornøyd med at vi har fått på plass at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene nå inngår som en del av partssamarbeidet, sier leder i YS Kommune og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.  

Hovedavtalens formålsparagraf er også forsterket når det gjelder IA-arbeidet. Det står nå at partene er enige om at et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig.

YS Kommune har også fått gjennomslag for kravet om at arbeidstakere i streik opprettholder medlemskap AFP og tjenestepensjonsordningen ved en eventuell langvarig konflikt.

Forsterket tekst om tillitsvalgtordningen

For Delta var det et viktig å få på plass en protokolltekst om tillitsvalgtordningen, og det har Delta og YS Kommune lykkes med.

Her slås det nå fast at tillitsvalgtordningen, herunder struktur og frikjøp, utformes etter reelle drøftinger med de tillitsvalgte, jamfør Hovedavtalen del B § 3-3 a) og b).

Det er også nytt at tillitsvalgtordningen skal skrives ned for den enkelte organisasjon og arbeidsgiver. I tillegg står det at man i utformingen av tillitsvalgtordningen skal drøfte arbeidssituasjonen for tillitsvalgte i turnus.

Det har også kommet inn i protokollen at behovet for ytterligere frikjøp skal vurderes i forbindelse med større omstillinger, jamfør Hovedavtalen del B § 3-3 j).

Partsarbeid i nye kommuner

Nye kommuner og fylkeskommuner gjennomgår store omstillinger som følge av endret kommunestruktur og regionreform. I slike omstillingsprosesser er det viktig med gode rammer for representativt partsarbeid i de nye kommunene/fylkeskommunene.  Derfor har partene nedfelt i protokollen at man anbefaler at alle forhandlingssammenslutningene deltar i partssammensatte utvalg i omstillingsperioden.

Permisjonsbestemmelser

Videre retten til permisjon for tillitsvalgtsopplæring styrket. Det er nedfelt i protokollen at tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtsopplæring i hovedavtale, hovedtariffavtale og tilknyttede særavtaler og lovverk som hovedregel innvilges permisjon med full lønn.

Partssammensatt utvalg

Det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal arbeide i perioden med tittelen «Partssamarbeid om et arbeidsliv i endring».

> Protokoll fra forhandlingene