Lønn og avtaler i FUS-barnehagene/Trygge barnehager

FUS drifter i dag mer enn 170 barnehager i over 80 kommuner. Delta har tariffavtale med FUS a/s. Denne avtalen gjelder for alle Delta-medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

For Delta er de en viktig målsetting at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger i de kommunale barnehagene.

Avtaler

Lønnsoppgjør 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt til høsten 2020. Avtalene er forlenget fram til 15. september 2020.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}