Tariff 2018: Gi dine innspill til neste års lønnsoppgjør

Forbundsleder i Delta, Erik Kollerud (i midten) oppfordrer medlemmene til å gi innspill til tariffoppgjøret 2018. Her fra et tidligere tariffoppgjør sammen med nestlederne i Delta Trond Ellefsen og Lizzie Ruud Thorkildsen. Arkivfoto: Siv M. Bjelland/Ta del
Forbundsleder i Delta, Erik Kollerud (i midten) oppfordrer medlemmene til å gi innspill til tariffoppgjøret 2018. Her fra et tidligere tariffoppgjør sammen med nestlederne i Delta Trond Ellefsen og Lizzie Ruud Thorkildsen. Arkivfoto: Siv M. Bjelland/Ta del

Neste år er det hovedoppgjør og da skal det ikke bare forhandles om kroner og øre. Hele tariffavtalen som regulerer lønn, tillegg, pensjon og arbeidstid er åpen for forhandlinger. Hva mener du er viktigst?

Alle medlemmer er i år invitert til å komme med innspill til tariffoppgjøret i en egen spørreundersøkelse. Dette er startskuddet for forberedelsene til tariffpolitiske retningslinjer og tariffkrav for kommende tariffperiode (2018–2020).

Delta har tradisjon for å starte forberedelsene til neste års lønnsoppgjør med å sende ut et debatthefte til tillitsvalgte. Nå presenterer vi debattheftet i sin helhet her på delta.no, i tillegg til at det sendes til tillitsvalgte.

Heftet  redegjør for ulike forhold som Delta ønsker råd om:

  • Lønn
  • Arbeidstid
  • Kompetanse og oppgavedeling
  • Pensjon
  • Sosiale bestemmelser og/eller fellesbestemmelser

Medlemmenes tilbakemeldinger og debattheftet er  grunnlag for diskusjonene som skal gjennomføres på høstens nettverkssamlinger for tillitsvalgte. Disse skal igjen danne grunnlaget for Deltas tariffpolitikk.

Ikke alle medlemmer er direkte omfattet av en tariffavtale. Vi vil likevel gjerne høre hva alle mener. Tariffoppgjørene har betydning også for medlemmer som ikke er omfattet av det aktuelle oppgjøret.

- Jeg oppfordrer medlemmer til å svare på undersøkelsen og bidra til at vi har et best mulig grunnlag for diskusjoner på nettverkssamlingene for tillitsvalgte. Tillitsvalgte må også gjerne ta initiativ til å skape arenaer for innspill til og diskusjoner om tariffoppgjørene i 2018,  sier Deltas forbundsleder Erik Kollerud.

Klikk på lenkene under for å lese mer om de ulike temaene i debattheftet.

Les Debatthefte Tariff 2018: