Gratis videregående for voksne

Er du over 25 år, kan du ha rett til gratis videregående utdanning.

Er du over 25 år, kan du ha rett til gratis videregående utdanning. Du får også gratis veiledning om utdanning og vurdering av realkompetansen din hvis du har voksenrett. Voksenretten gjelder for dem som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Vilkår som gir rett til gratis videregående utdanning:

  • Du har ikke fullført videregående utdanning
  • Du fyller 25 år eller mer
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Minoritetsspråklige må i tillegg ha gyldig oppholdstillatelse

Utdanningen kan føre frem til fagbrev eller yrkes- eller studiekompetanse og er tilpasset voksne.