Oslo-oppgjøret i havn for YS-forbundene

- Vi klart å sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft. Dette er viktig etter et år da prisstigningen var høyere enn lønnsøkningen for mange, sier forhandlingsleder for YS Kommune (YS-K) i Oslo, Elisabeth Rasmussen.
- Vi klart å sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft. Dette er viktig etter et år da prisstigningen var høyere enn lønnsøkningen for mange, sier forhandlingsleder for YS Kommune (YS-K) i Oslo, Elisabeth Rasmussen. Foto: Siv M. Bjelland

‑ Kjøpekraften styrkes. Det er viktigst for oss i årets oppgjør, sier Elisabeth Rasmussen, leder for YS Kommune Oslo (YS-K Oslo).

Partene i Oslo kommune kom fredag 28. april til enighet i årets tariffoppgjør. Med en ramme på omlag 2,4 prosent er årets oppgjør i tråd med frontfaget. Alle disponible midler er lagt på lønnstabellen.

På kommunens lønnstabell ble det gitt tillegg på 9 000 kr fra lønnstrinn 1 til 27. For lønnstrinnene fra 28 til 80 gis tillegg på 2,15 prosent.

Det ble enighet i oppgjøret for samtlige forhandlingssammenslutninger bortsett fra Akademikerne som valgte å si nei til siste tilbud. For Akademikerne går oppgjøret til mekling.

- Vi er fornøyd med innretningen som er i tråd med kravet fra YS-K Oslo. Vi har holdt oss innenfor rammen for frontfaget, likevel har vi klart å sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft. Dette er viktig etter et år da prisstigningen var høyere enn lønnsøkningen for mange, uttaler forhandlingsleder Elisabeth Rasmussen.

Fakta lønnsoppgjøret Oslo kommune

I 2017 er det mellomoppgjør og det vil si at det først og fremst forhandles om penger. Bestemmelsene i hovedtariffavtalen forhandles annethvert år når det er hovedtariffoppgjør. Oslo kommune er et eget tariffområde, med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.

YS-K Oslo består av forbundene Delta, Parat og Norsk Skolelederforbund.

Nytt i år er at Lærernes Yrkesforbund (LY) er en yrkesorganisasjon i Delta. YS-K forhandlet tidligere også for Bibliotekarforbundet, som har gått over til Unio. 

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver i kommunal sektor.