Deltas leder i videohilsen: - Krisen stiller store krav til oss alle

– Dere bidrar hver dag, hver time, hvert minutt til at samfunnet fungerer, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i sin hilsen til medlemmene som står midt i korona-krisen.

– Vi står midt oppi en krise som stiller store krav til oss alle. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden. Vi må alle ta et stort samfunnsansvar, understreker Ruud Thorkildsen.

Hun minner om at Deltas medlemmer dekker store deler av samfunnet.

– Nå ser vi til det fulle de viktige funksjonene Deltas medlemmer dekker. Vi ser hva profesjonene, yrkene og fagene virkelig betyr, sier forbundslederen i videoen fra sitt hjemmekontor.

- Dere strekker dere særdeles langt

Delta har medlemmer som jobber i helse og omsorgstjenestene, i nødetaten, i beredskap og sikkerhet, samferdsel og transport, administrasjon, ledelse og ikt, i offentlige tjenester, i private tjenester, i kommuner, departement, direktorat, i etater, tilsyn, i organisasjonslivet, i frivilligheten, i oppvekst og utdanning, i kirker og i kultur, i presse og media og på flere andre viktige andre områder.

– Mange av dere strekker dere særdeles langt. Det setter vi umåtelig stor pris på, sier hun og understreker at alle må følge de nasjonale helserådene.

– Ta vare på oss selv og som best vi kan, ta vare på hverandre, sier Ruud Thorkildsen.