Vernepleierforbundet

Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere og vernepleierstudenter. Alle med vernepleierutdanning er velkommen som medlem i Vernepleierforbundet i Delta. De fleste medlemmene jobber i kommuner og på sykehus.

Kontaktpersoner

Bjørn Harald Iversen
Leder

Stian Tønnessen
Nestleder, Vernepleierforbundet

Mari Bjørnstad Roer
Styremedlem

Kristin Helene Lyngmo Wiken
Styremedlem

Michaella Veerasamy
Studentrepresentant i styret

Trine Ellefsen
Vara

Steinar Vikholt
Vara

Monica Holmbukt
Vara