Vernepleierforbundet

Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere og vernepleierstudenter. Alle med vernepleierutdanning er velkommen som medlem i Vernepleierforbundet i Delta. De fleste medlemmene jobber i kommuner og på sykehus.

Kontaktpersoner

Bjørn Harald Iversen
Leder

Stian Tønnessen
Nestleder, Vernepleierforbundet

Mari Bjørnstad Roer
Styremedlem

Kristin Helene Lyngmo Wiken
Styremedlem

Trine Ellefsen
Vara

Steinar Vikholt
Vara

Monica Holmbukt
Vara

Oliver Hoksrød
Studentrepresentant i styret