NY blir Miljø og utvikling i Delta

Leder i Miljø og utvikling i Delta, Leif Kåre Solheim,  viser frem ny logo i forbindelse med navnebyttet fra Næringsansattes yrkesorganisasjon (NY) til Miljø og utvikling i Delta.
Leder i Miljø og utvikling i Delta, Leif Kåre Solheim, viser frem ny logo i forbindelse med navnebyttet fra Næringsansattes yrkesorganisasjon (NY) til Miljø og utvikling i Delta.

26. juni er dagen da Næringsansattes yrkesorganisasjon (NY) offisielt bytter navn til Miljø og utvikling i Delta. Nytt navn og logo viser mangfoldet blant medlemmene.

- Tiden var moden for å bytte navn og logo. Den nye logoen gjenspeiler medlemsmassen på en bedre måte. Samtidig binder det grønne i logoen sammen ny og gammel logo, sier leder Leif Kåre Solheim.

Navnet Næringsansattes yrkesorganisasjon kom i 1997 når organisasjonen fikk medlemmer fra blant andre Mattilsynet. Nå er det ikke lenger like dekkende. Dessuten er det litt kronglete å uttale, derfor har ofte forkortelsen NY blitt brukt.

Nye arbeidsområder

Arbeidsområdene forandrer seg, og det gjelder å tilpasse seg. Arbeidsoppgavene har gått fra ren landbruksforvaltning og næringsmiddelarbeid til også næringsutvikling og planlegging.

Fellesnevneren er at de fleste medlemmene arbeider med miljø eller utvikling i en eller annen form. Det gjelder om en er ansatt i kommune, fylkeskommune, hos fylkesmannen, på laboratorium, karttjenester, plankontor, vannverk, renovasjonsbedrifter og annet.

- Derfor mener landsstyret at Miljø og utvikling i Delta er et godt og dekkende navn. Vi tror at det nye navnet også kan åpne for økt rekruttering fra nye grupper, sier Solheim.

- Vi vil være yrkesorganisasjonen for alle som utfører tjenester innen utvikling, planlegging og forvaltning innenfor landbruk, næring, miljø, tekniske tjenester og planlegging. Og vi vil synliggjøre at våre medlemmer er viktige for samfunnsutviklingen.

Styremedlem designet logo

Idèmaker Hildegunn Kalleland står bak den nye logoen. Hun er til daglig teknisk tegner i Karmøy kommune. Hun er også styremedlem i landsstyret, og har tenkt en del på ny logo gjennom alle diskusjonene som har foregått.

- Ideen var å koble by og bygd for å vise mangfoldet i jobbene våre. Og at alle vi organiserer skal kunne kjenne seg igjen, sier Solheim.

Kalleland hadde fem ulike forslag over samme tema. De ble lagt frem for landsstyret, som valgte den ene skissen. Deretter har Deltas grafiske samarbeidspartner laget det endelige forslaget.

By og bygd

Hildegunn Kalleland er fornøyd med det grafiske produktet. Symbolikken er stort og lite hus for by og bygd. Treet symboliserer miljø, natur og vekst. Det grønne innslaget var en idé fra Ragnar Kløverød.

- Det var viktig for å signalisere at mange av oss jobber med det grønne - landbruk, natur og miljø. Dessuten var den gamle logoen også grønn, så fargen binder sammen ny og gammel logo fra 1997, sier Solheim.

Om Miljø og utvikling i Delta

Medlemmene i Miljø og utvikling i Delta arbeider med utvikling, planlegging og forvaltning innenfor landbruk, næring, miljø, tekniske tjenester og planarbeid.

Aktuelle yrker: 
• Konsulent
• Fagkonsulent landbruk
• Rådgiver
• Tekniker oppmåling
• Planlegger 
• Teknisk tegner
• Laborant
• Naturforvalter
• Miljørådgiver • Fagansvarlig
• Saksbehandler
• Prosjektleder
• Koordinator
• Leder 
• Ingeniør
• Viltansvarlig
• Biolog
• Landmåler

Historisk tilbakeblikk på navn:
1969: Norsk jordstyreteknikarlag
1981: Norsk landbruksfunksjonærlag (NLFL) 
1997: Næringsansattes yrkesorganisasjon (NY)