Om Redningstjenestens Personalforening

organiserer tilsatte ved hovedredningssentralene for Nord- og Sør-Norge. Foreningen er partipolitisk nøytral.

Foreningen jobber for medlemmenes rettigheter, samt overordnede problemstillinger innen norsk redningstjeneste.

Foreningen har årlige møter med Justis og Beredskapsdepartementet hvor relevante problemstillinger blir tatt opp.

Foreningen jobber også politisk både på lokalt og nasjonalt nivå.