Litt mer om KLF

Her finner organisasjonsrelaterte dokumenter som styrer KLFs virksomhet i landsmøteperiodene.

  • KLFs handlingsplan 2014 – 2018
  • KLFs organisasjon
  • KLFs vedtekter
  • Gjensidigekontakt for KLF-medlemmer
  • Lønnspolitisk dokument