Kulturforbundet i Delta

Foto: Shutterstock og Colourbox og Martin Müller (collage)
Foto: Shutterstock og Colourbox og Martin Müller (collage)

Vi er yrkesorganisasjonen for alle som jobber innen kultur.

Kulturforbundet er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon, medlem i Delta og YS.

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) forhandler om lønns- og avtalevilkår på vegne av sine medlemmer i de ulike YS-forbund.

Hva vi gjør:

 • Vi ivaretar medlemmenes yrkesmessige og faglige interesser
 • Vi er opptatt av lønns-og arbeidsvilkår, disse blir ivaretatt av Deltas tillitsvalgte
 • Vi samarbeider med kulturorganisasjoner som har sammenfallende interesser og mål
 • Vi påvirker politiske organer. Kulturforbundet i Delta er en høringsinstans for myndighetene i fagrelaterte spørsmål
 • Vi arbeider for en sterkere satsning innen kultur

Hvem kan bli medlem?

Alle som arbeider innenfor relevante fagområder innen både offentlig og privat sektor.

Våre medlemmer arbeider i kulturinstitusjoner som bibliotek, kulturskole, museum, kulturhus, kino, festivaler, kulturadministrasjon og lignende.

Studenter har kontingentfritak under studietiden.

Medlemsfordeler

 • Veiledning og støtte fra godt utbygget nettverk av tillitsvalgte
 • Kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • Gunstige rabatter og forsikringer
 • Trygghet i arbeidsforholdet
 • Faglig felleskap
 • Advokattjenester
 • Tariffestede lønnsavtaler.
 • Delta Direkte telefon 02125 eller direkte@delta.no. chat på deltas nettside, gir medlemmene rask hjelp til og veiledning om lønns-og arbeidsvilkår i privat og offentlig virksomhet

Kultur former framtiden - vi skaper den sammen!