Kulturforbundet i Delta

Kulturforbundet i Delta
Foto: Colourbox

Kulturforbundet er yrkesorganisasjonen for deg som arbeider i kulturlivet.

Kulturforbundets medlemmer arbeider innen:  

  • bibliotek
  • kunst- og kulturformidling
  • musikk, dans, drama og visuelle fag
  • museum

Kulturforbundet gir deg et faglig fellesskap og trygghet på arbeidsplassen. 

Medlemmenes arbeidsplasser er for eksempel bibliotek, kulturskoler, museum, kulturhus, kino, kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, festivaler, kulturorganisasjoner, skoleverk, frilansvirksomhet, og selvstendig næringsvirksomhet.

Kulturforbundet, Delta og YS

Kulturforbundet arbeider for medlemmenes faglige utvikling.  Gjennom Delta ivaretas dine lønns- og arbeidsvilkår.

Kulturforbundet i Delta organiserer ansatte i offentlig og privat sektor, frivillige og frilansere. Kulturforbundet er tilsluttet Delta - en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som igjen er medlem i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.

Hjelp og veiledning 

Delta skal

  • sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
  • møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
  • være lett tilgjengelig når du trenger det.
  • ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

Gjennom Delta får medlemmene hjelp og veiledning .
Delta Direkte telefon 02125 (eller direkte@delta.no.)  gir medlemmene rask hjelp til og veiledning om lønns- og arbeidsvilkår.