Med kultur og hjerte for flyktninger

Nina Sivertsen, Kulturhusleder, Kulturhuset Banken, Lillehammer
Nina Sivertsen, Kulturhusleder, Kulturhuset Banken, Lillehammer

Gjennom søknader og ståpåvilje har Nina Sivertsen fått på plass prosjektet Kulturhjerte. Her er noen av hennes tips om hvordan du kan få støtte til ditt prosjekt.

- Det å søke midler er en stor jobb, men bruk tid på å finne en vinkling som er best mulig tilpasset ditt sted, tipser Nina Sivertsen, kulturhusleder og medlem i styret i Kulturforbundet i Delta

Hun jobber med prosjektet Kulturhjerte, som er myntet på nybosatte flyktningfamilier og unge i Lillehammer kommune.  Målet er å motvirke traumer og skape trygghet hos både unge og voksne flyktninger, gjennom å sette opp teaterstykker som skal inneholde musikk og dans.

- Ved å aktivisere barn og unge gjennom teateret får de et godt fritidstilbud som skaper trygghet til å bygge vennskap og nettverk, sier Sivertsen.

For å få dette til gikk hun sammen med Aktiv Fritid i kommunen for å søke prosjektmidler, noe de også fikk bevilget. Midlene finansierte prosjektleder, komponist, manusforfatter, koreograf, og kostymedesigner, i tillegg til teknikere og scenografi. Alt som trengs for et slikt prosjekt.

-  Alle steder har sine sterke sider; finn dem og inngå samarbeid med lag, foreninger, kunstnere og andre ressurspersoner, frivillig-sentraler, skoler, kulturskoler og liknende. Og  - tenk utenfor boksen når det gjelder hvilke organisasjoner du søker støtte hos. Det kan være andre søkeinstanser, som Bufdir, som støtter et kulturtiltak, forklarer Sivertsen.

Prosjektet Kulturhjerte fikk støtte fra Barne- og familiedepartementet. Foto: Anne Bjørnødegård

Prosjektet skal gå over et skoleår for å likne et ordinært fritidstilbud, og skal resultere i forestillinger som fremføres ved Kulturhuset Banken. Målet er at alle kommer seg ut i ordinære fritidstilbud i etterkant.

- Årsaken til at Kulturhjerte fikk støtte, er nok at vi viser at vi tar barn og unge på alvor. Det har vært et klart mål fra begynnelsen at produksjonen skulle ha et profesjonelt preg. Derfor knyttet vi til oss gode og profesjonelle kunstnere fra regionen, som sammen med Lillehammer amatørteater er vesentlige for hele prosjektet.

Alle skal med

Mye tid og energi som legges ned i prosjektet. Sammen med ansatte, frivillige og unge deltagerne involveres også foreldre og foresatte.

- Deltagerne er blant annet med på skrive manuset sammen med forfatterne. Det er også viktig å ha fokus på å bruke foreldrene som en ressurs i produksjonen slik at de kan lære om hvordan fritid er lagt opp for barn i Norge, forklarer hun. 

Kulturhjerte hjertet.jpg
Kulturhjerte Foto: Nina Sivertsen

Hovedbidragsyter er Bufdir, barne- og familiedepartementet. I tillegg støtter Norsk Kulturhusnettverks prosjektet med midlene «Kulturspirer».

 Nå avventer Sivertsen svar fra Sparebankstiftelsen, og gleder seg over allerede å se resultater ved at barn blir venner og at voksne utveksler kontaktinformasjon. Hun forteller at det jobbes med å videreføre og utvide prosjektet for høsten 2017.