Kulturforbundets instrumentforsikring

Kulturforbundets instrumentforsikring

Kulturforbundet tilbyr instrumentforsikring til deg som er medlem. Forsikringen gjelder uforutsette skader uansett hvor du befinner deg. For 500 kr i året kan du forsikre utstyr verdt tilsammen 90.000 kr.

Praktisk informasjon:

  • Husk å angi type instrument/utstyr, merke, serienummer og verdi for aktuelle instrumenter eller utstyr.
  • Verdigjenstand kan for eksempel være mikrofoner, høyttalere og/eller annet utstyr som brukes i forbindelse med arbeidet.
  • Premiekrav sendes ut i løpet av november-desember og betales forskuddsvis for påfølgende år.
  • NB! Medlemmer som er ansatt i kulturskole er dekket gjennom tariffavtalen, ved at arbeidsgiver dekker kostnadene til forsikringspremien.
  • Egenandel er kr. 3.000

Priseksempel:

Instrumenter og utstyr med samlet verdi inntil 90.000 kroner koster 500 kroner i året å forsikre. Prisen øker med kun 1,2 prosent av verdien for instrumenter og utstyr verdt over 90.000 kroner. Det tilsvarer 120 kroner pr. 10.000 kroner. 

Kontakt – Gjensidiges kundetelefon: 915 03 100

Forsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader i hele verden. For nærmere detaljer om forsikringsvilkår se forsikringspolisen. Skade skal meldes omgående til Gjensidige.

Ved spørsmål, ta kontakt med Guttorm Solheim i Gjensidige:
Tlf. kontor: (+47) 51 81 93 40
Direkte: (+47) 51 81 93 49
Mobil: (+47) 905 52 789
Epost: Guttorm.Solheim@gjensidige.no

Forsikringsvilkår ved tyveri:

Forsikret utstyr som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Oppbevares forsikret utstyr i motorkjøretøy, skal kjøretøyets dører være låst og vinduer/takluke lukket. Utstyret skal ikke være synlig fra utsiden av kjøretøyet.