Utdanning

Bildetekst
Bildetekst Foto: Jorunn Randgaard

Fotterapeut utdanningen er en del av det treårige videregående utdanningsløpet i Norge. En fotterapeut driver helsefremmende arbeid, forebygging og individuell veiledning og behandling.

Grunnutdanningen består av VG1 Helse- og sosialfag, VG2 Fotterapi-ortopediteknikk og VG3 Fotterapi. Utdanningen tilbys av videregående skoler, private skoler og på voksenopplæringssentre.

For å få autorisasjon som helsepersonell må elever ha bestått alle programfag og fellesfag og tverrfaglig praktisk eksamen.

Voksenopplæring

Mange av skolene tilbyr opplæring tilpasset voksne. Utdanningen kan gjennomføres på kortere enn normert tid. Dessuten kan tilegnet realkompetanse gi muligheter for kortere undervisningstid. Realkompetanse innebærer all kunnskap og ferdigheter som vedkommende har ervervet seg via utdanning, arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter o.l.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon om utdanningen.

 

Skoler som utdanner fotterapeuter

 

Akershus

Buskerud

Hordaland

 

Oslo

 

Rogaland

 

Trøndelag

Vestfold