Medlemskontingent

Kontingenten fordeles på to terminer, og faktureres for vårhalvåret i januar, og for høsthalvåret i august.

Fotterapeutforbundet har et medlemstilbud til deg som autorisert fotterapeut, uansett hva slags arbeidssituasjon du er i, om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, arbeidsgiver, elev eller utenfor arbeidslivet.

Den pliktede NPE-forsikringen den obligatoriske klinikkforsikringen får du rabattert via medlemskapet og faktureres for seg. Husk å betale til forfall: Vi gjør oppmerksom på at NPE-forsikringen og klinikkforsikringen er ugyldig når medlemsavgiften ikke er betalt. 

Kontingenten blir indeksregulert på starten av hvert år.
Type medlemskap Pris 2017
Ordinært medlemskap Kr. 4 466,-
Nyutdannede første år Kr. 2 233,-
Elevmedlemskap Kr. 250,-
Pensjonist/permisjon Kr. 150,-
Abonnement Fotterapeuten * Kr. 600,-

* Bladet er inkludert i alle medlemskap, unntatt pensjonist/permisjon medlemskap

PS: Fagforeningskontingent er fradragsberettiget.