Tilleggsforsikringer til gode priser

Følgende tilleggsforsikringer kan tegnes til veldig gode priser via Forsikringskontoret:

  • Bilforsikring, fri kjørelengde, ikke bonustap ved skade, kan tegnes selv om bilen er registrert på eier av klinikken.
  • Helseforsikring, 20 dagers garanti for behandling, 10 dagers garanti til undersøkelse. Pris pr. år kr 2.812,-, pr. person i avtalen, kan tegnes på ansatte, ektefelle og barn.
  • Reiseforsikring enten for hele familien eller kun yrkesreise. Yrkesreise kr 529,-. Familiereise kr 993,-
  • Gruppelivsforsikring, inkludert uførekapital. Man kan også få høyere sum enn 10G, eller vil ha med ansatte. Uten helseattest….
  • Annen sykdom
  • Sykeavbrudd/sykelønn, som dekker bortfall av lønn fra dag 17.
  • Otp (obligatorisk tjenestepensjon), med mulighet for uførepensjon, denne kan tegnes av selvstendig næringsdrivende og AS, med eller uten ansatte.

Kontakt Forsikringskontoret:
Tlf: 233 57 020
E-post: forsikring@smbnorge.no