Om SMB Norges forsikringskontor

SMB Norge har et eget forsikringskontor, SMB Norge Forsikring. Vi kaller det Forsikringskontoret.

Hva er SMB Norge Forsikring?

SMB Norge Forsikring er SMB Norges eget forsikringskontor som svarer på alle spørsmål om medlemsforsikringer. Forsikringskontoret er bemannet med erfarne rådgivere som kan gi deg informasjon om forsikringstilbud, samt bistå med nytegning og flytting av forsikringer fra andre forsikringsselskaper, både næringsforsikringer og private avtaler.

Hva er fordelene med SMB Norge Forsikring?

På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud. Det betyr at hvis dagens leverandør i fremtiden ikke leverer tilfredsstillende vilkår, priser eller skadeoppgjør, kan SMB Norge på vegne av medlemmene flytte alle forsikringene over til et annet selskap. Dette gir en reell forhandlingskraft slik at SMB Norge er trygge på å kunne tilby deg gode medlemsforsikringer både nå og i fremtiden.

Hjelp ved en eventuell tvist

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom SMB Norge. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

Kontakt SMB Norge Forsikring ved spørsmål om medlemsforsikringer

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med forsikringskontoret for å diskutere hvilke løsninger som er best for din bedrift. 

Åpningstider

SMB Norge Forsikring holder åpent mandag til fredag kl. 08.00 - 16.00.

SMB Norge Forsikring
Boks 1344 Vika
0113 Oslo

Tlf: 233 57 020
E-post: forsikring@smbnorge.no