Annonsere i Fotterapeuten?

Bladet Fotterapeuten er eneste medium for fotterapeuter i Norge. Vi dekker fag- og produktrelaterte nyheter, utdanning og saker generelt knyttet til fothelse. Som organ for Fotterapeutforbundet skriver vi også om aktiviteter og politiske saker forbundet er involvert i.

Størsteparten av Fotterapeutens lesere er selvstendig næringsdrivende fotterapeuter som selv tar beslutninger vedrørende innkjøp. Bladet leses også av de fleste fotterapeutelever – en gruppe som skal gjøre store investeringer i nærmeste fremtid.

Redaktør: Anette Haugen
E-post: anehaug@online.no
Telefon: 227 43 098 / 907 72 067

Redaksjon: Sentralstyret

Fotterapeuten er medlem av Fagpressen

Opplag: 1.200
Årlige utgivelser: 4

Annonsepriser: 

1/1 side kr 9 234,- eks. mva
1/1 side baksiden kr 9 758,- eks. mva
1/2 side kr 6 430,- eks. mva
1/4 side kr 4 122,- eks. mva

Årskontrakt: Ved inngåelse av årsavtale om en annonse i alle fire utgaver gis 10 % rabatt.

Materiellfrister og utgivelsesdatoer i 2021 er:

 

 Materiellfrist

 Utgivelsesuke

 Nr. 1

 29. januar

 Uke 11

 Nr. 2

 29. april

 Uke 24

 Nr. 3

 04. august

 Uke 37

 Nr. 4

 29. oktober

 Uke 50

 

Annonseformater:

Formatet på bladet er i "A 4", det vil si at en side er totalt 210 x 297 mm + 3 mm skjæremerker. Bladet blir trykket på blankt papir.

Helside på satsspeilet = 160 x 249 mm

Halvside liggende = 160 x 121 mm

Halvside stående = 78 x 249 mm

Kvart side = 78 x 124 mm

Bakside = 195,5 x 221 mm

Annonsemateriell sendes digitalt i pdf- eller eps-format til post@fotterapeutforbundet.no innen de oppgitte fristene.

Utbedring/ferdiggjøring av uferdig materiell belastes annonsøren. Fakturering skjer etterskuddsvis etter bladutgivelse.

Ved spørsmål vedr. annonsemateriell ta direkte kontakt med 
Jorunn Randgaard på 91 30 33 33 eller på mail post@fotterapeutforbundet.no

 

Bestilling av annonser
Ta kontakt med:
Sekretariatet 
Tlf: 91 30 33 33
E-post: post@fotterapeutforbundet.no