Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en arvelig, nevrobiologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger.

Tourettes syndrom er oppkalt etter den franske nevrologen Gilles de la Tourette, som var den første som beskrev tilstanden i 1885. Hans beskrivelse er omtrent slik vi i dag kjenner tilstanden.

Symptomer

De fremtredende symptomene er varierte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerte lyder som kalles tics. Tics er gjentatte, stereotype, formålsløse og plutselige bevegelser og lyder. Symptomene begynner normalt i alderen to til 18 år og oftest i syv ås alderen. De første symptomene er oftest tics i ansiktet – som overdreven blunking, rykninger og grimaser. De flytter seg til halsen, skuldrene og overkroppen. Rykninger i en arm eller et ben er typiske.

De vokale ticsene kommer litt senere. I begynnelsen er de ofte «normale» som snufsing og harking, men kan så utvikle seg til andre lyder og utrop. Det er typisk at et symptom avløses av et annet, og at symptomene øker og minsker i styrke over en viss periode. Ticsene kan kortvarig undertrykkes. De er derfor ofte kraftigere hjemme enn på skolen. Symptomene øker også i stress-situasjoner.

Hyppighet og forekomst

Tics i kortere perioder, uker til måneder, er vanlig blant barn, spesielt i syv- til elleve-årsalderen. De fleste vil være forbigående tics-tilstander. Med forbigående tics menes motoriske og/eller vokale tics som vedvarer i minst fire uker, men ikke mer enn ett år sammenhengende. Det antas at forekomsten av Tourettes syndrom ligger på cirka en halv til én og en halv prosent. Fire ganger så mange gutter som jenter får Tourettes syndrom.

Hva er Tics?

 • Tics defineres som gjentatte, hurtige, plutselige, uventede, formålsløse, urytmiske og ufrivillige bevegelser.
 • Ufrivillige bevegelser eller sammentrekninger i muskler, kalles motoriske tics, og ufrivillige lyder kalles vokale tics.
 • Ved multiple tics forekommer tics asynkront i flere legemsområder og med vekslende lokalisasjon.
 • Ticsene kan opptre som enkelttics eller sammensatt av mange forskjellige tics på samme tid. De kan variere i hyppighet og intensitet.

Tics

 • kan midlertidig undertrykkes
 • er lett påvirkelige (f.eks. det å beskrive en tic kan få en person til å få tics)
 • kan øke ved stress
 • kan øke (eller minske) ved avslapning
 • varierer i styrke og utbredelse over tid, forbigående symptom, frie perioder
 • kan være til stede under søvn, men forsvinner vanligvis under søvn
 •  kan minske ved distrahering eller konsentrasjon (særlig ved lystbetonte aktiviteter)
 • kan minske ved feber

 

Selv om mange tics midlertidig kan undertrykkes, oppleves de ofte som ufrivillige. Det at tics kan minske ved distrahering eller konsentrasjon, blir spesielt understreket som et helt spesielt karakteristikum ved tics, i motsetning til andre bevegelsesforstyrrelser hvor distrahering og konsentrasjon vanligvis fører til en forverring av symptomene.

Dessuten starter tic-tilstander vanligvis brått, og de har ofte ledsagende, sensoriske fenomener – det vil si en indre spenning eller følelse før tics, og med tilsvarende lettelse etter utløsningen av tics. Disse sansefornemmelsene som kommer før, under og etter tics, har vist seg å være et vanlig, men oversett symptom ved Tourettes syndrom.

Tics kan i varierende grad bli forsterket av:

·       angst

·       nervøsitet

·       kjedsomhet

·       slapphet

·       opphisselse

·       positiv forventning/å glede seg til noe

·       menstruasjonssyklus (premenstruelt, østrogenpåvirkning?)

·       medikamenter, enkelte (blant annet sympatikomimetika, amfetamin, l-dopa)

·       jogging

 

Det naturlige forløpet av Tourettes syndrom varierer betydelig fra individ til individ. Selv om tilstanden kan variere fra meget lette tilfeller til en svært alvorlig tilstand, så har de fleste individer kun en lett grad av symptomer.

 

Eksempler på motoriske tics

Øyeblunking, grimaser, neserynkning, øyerulling (himling), sperre opp øynene, rekke tunge, skjeling, smatting med lepper, spytte, nakkesleng/hodekast, kaste på luggen, riste på hodet, sammentrekning av magemuskler, fikle med klær en har på, bite negler, ta på gjenstander/på seg selv/på andre, klapping, fletting av fingre, banking med fingre, hopping, tramping, sparking m.m.

 

Eksempler på vokale tics

Hvesing, visling, fresing, piping, harking, hosting, snufsing, stamming, brumming, grynting, skriking, korte hyl, gjesping, stamming, gjentagelse av ord eller utrykk med mer.

 

Tilleggsvansker

Minst halvparten av de som har Tourettes syndrom, har også AD/HD. Cirka 30 prosent har tvangstanker og tvangshandlinger. Andre tilleggsvansker kan være aggressivitet, angst, depresjon, søvnvansker, selvskadende atferd og lærevansker.

Tourettes syndrom medfører ofte også oppmerksomhetssvikt, dårlig konsentrasjon og læreproblemer og kan påvirke atferden. Spesialundervisning er ofte nødvendig. Tilstanden er kraftig underdiagnostisert. Foreldre får ofte beskjed om at symptomene skyldes uvaner, nervøsitet, problemer i hjemmet og at «det går nok over».

For elever i skolen er det nå laget en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess. Veilederen kan lastes ned på www.statped.no.

 

Diagnose og behandling

Diagnose og behandling krever ofte spesiell erfaring, men det er en økende forståelse for Tourettes syndrom i de ulike fagmiljøene. I enkelte tilfeller er det nødvendig å henvise videre til fagfolk som har spesiell interesse for denne diagnosen.

 

Kilde: Norsk Tourette Forening

 

 

Bildetekst:

Tourettes syndrom er arvelig, og symptomene starter oftest i syvårsalderen med motoriske og/eller vokale tics som er ufrivillige og ukontrollerbare bevegelser og/eller lyder som vedvarer i mer enn ett år. Ifølge Norsk Tourette Forening er tilstanden sterkt underdiagnostisert. Foto: MNStudio/Shutterstock.com