Utdanning til ambulansearbeider, nasjonal paramedic og bachelor i paramedic

For å jobbe som ambulansearbeider må du enten ta fagbrev i ambulansefag eller bachelor i paramedic.

Ambulanseforbundet mener om utdannning:

Ambulanseforbundet i Delta er opptatt av utdanning. Utdanningen for de ansatte i ambulansetjenesten har forandret seg mye på kort tid. Det skjer mye, og det skjer raskt. Ambulanseforbundet er med der avgjørelsene tas. Vi har en klar politikk når det gjelder utdanning for de ansatte i ambulansetjenesten.

 

  • Fagbrevet i ambulansefaget er fortsatt den bærende utdanningen i ambulanseyrket. Fagbrevet i ambulansefaget ble etter mye arbeid lansert i ...... Delta, da med AMPY var veldig aktiv i arbeidet med å arbeide frem denne utdanningen. Ca .....har gjennom årene gjennomført utdanningen på videregående skole og lærlingetiden. Arbeidsgiver har over tid sett at utdanningen på videregående skole ikke dekker kunnskapsbehovet godt nok. Dette løser de med intern opplæring. Så ambulansearbeiderne har nå mye uformell kompetanse, og kompetanse langt over det som ligger i fagplanen fra videregående skole. Selv om det nå kommer en ny utdanning med en bachelorgrad er det viktig å annerkjenne fagarbeiderens kompetanse og erfaring. Det er fortsatt ambulansearbeiderne som for det meste bemanner ambulansene i Norge. Ambulanseforbundet er opptatt av å ivareta ambulansearbeiderne i denne prosessen. kompetansen deres må anerkjennes.

Vi arbeider for at ambulansearbeiderne skal futvikle seg faglig. Vi jobber for at helseforetakene fortsatt skal drive intern opplæring. Vi jobber for at allerede ervervet kunnskap og opplæring skal gi avkorting av et bachelorstudie. Det må legges til rette for at ambulansearbeidere med fagbrev kan ta en bachelor i paramedic uten å måtte ta fag på videregående skole, såkalt Y-vei. Ambulansearbeideren skal ha gode tillegg i lønn for kompetansen og det store ansvaret de har. 

 

 

  • Nasjonal paramedic er en etterutdanning for ambulansearbeidere på høyskolenivå. Det er et på studie som gir 60 eller 90 studiepoeng. 

Nasjonal Paramedic har over lengre tid vært en god og nødvendig etterutdanning for ambulansearbeidere. Nasjonal Paramedic gir sånn som studiet er nå ingen avkorting ved bachelor paramedic studiet. Hvis Nasjonal Paramedic fortsatt skal ha en eksistens bør det tilpasses bachelor paramedicstudiet for å kunne gi avkorting der.

 

 

  •  Bachelor Paramedic er etablert ved flere høyskoler. Helsedirektoratet anbefalte i en rapport fra 2015 at det skal etableres et høyskoletilbud på bachelornivå. Høyskolen i Oslo og Akershus hadde da allerede startet opp et lignende studie. I etterkant er det flere høyskoler som tilbyr dette studiet. Det jobbes med å utforme en nasjonal fagplan. Ambulanseforbundet har lenge kjempet for at dette skulle skje.

Ambulanseforbundet er glad for at bachelor paramedic studiet nå er igangsatt. Det er viktig at det blir lagt til rette for at ambulansearbeidere kan komme inn på studiet uten å ha generell studiekompetanse (Y-vei) Vi skal være med å påvirke faglig innhold i studiet. Vi jobber for at de mad bachelor paramedic får riktig lønn. Vi jobber opp mot helseforetakene for at de skal implementere denne nye gruppen på en god måte.

 

 

 

​​​​​​​

Fagbrev i ambulansefag

Ambulansearbeidere har grunnutdanning som omfatter et fireårig løp innenfor fag-og yrkesopplæringen i videregående opplæring.

Utdanningen er et lærefag med to år i skole etterfulgt av to år som lærling i bedrift som fører frem til fagbrev.

Ambulansearbeideren omfattes av Helsepersonelloven. Bestått fagbrev gir mulighet til å søke om autorisasjon. I tillegg må alt personell som skal føre et utrykningskjøretøy ha kompetansebevis for utrykningskjøring.

Bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic

Flere studiesteder tilbyr bachelorstudier i prehospitalt arbeid (paramedic). 

Videreutdanning i paramedic

Det finnes også etterutdanninger for ambulansepersonell på universitets- og høgskolenivå. 

Autorisasjon

Tittelen ambulansearbeider er beskyttet ved lov, og utøvelse av yrket krever at du har

autorisasjon