Deltas representantskap 29. – 30. november 2017: Program og saksdokumenter

 • Saksdokumenter finner du nederst på denne siden

 Onsdag 29. november

Kl. 08.00 – 09.00
Registrering

Kl. 09.00 – 09.10
Forbundsleder Erik Kolleruds åpningsinnlegg

Framtidens arbeidsliv:

Kl. 09.10 – 10.15
Silvia Seres – bedriftsrådgiver «Digital ledelse og arbeid – betydningen    av norske verdier, den norske modellen, digitalisering av offentlig sektor og fagforeningenes rolle.

Kl. 10.15 – 10.30
Pause

Kl. 10.30 – 11.05
Tor Arne Gangsø - områdedirektør arbeidsliv KS

Kl. 11.05 – 11.40
Anne Turid Wikdahl – arbeidslivsdirektør Spekter – «Den norske modellen – omstillingsverktøy i verdensklasse»

Kl. 11.40 – 12.00
Prisutdeling

Kl. 12.00 - 13.00
Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00
Representantskapet settes:

 • Sak 17-01       Konstituering, godkjenning av innkalling
 • Sak 17-02       Godkjenning av forretningsorden
 • Sak 17-03       Beretning 2016 - orienteringssak
 • Sak 17-04       Revidert regnskap per 31.12. 2016 - orienteringssak
 • Sak 17-05       Kontrollutvalgets beretning for 2016– tas til etterretning
 • Sak 17-06       Tariffpolitikk

Kl. 15.00 – 15.20
Pause

Kl. 15.20 – 17.30

 • Sak 17-07       Innkomne forslag - vedtakssak
 • Sak 17-08       OU-prosessen – utvikling av Delta i kongressperioden 2017 - 2020
 • Sak 17-09       Satsingsområder 2018
 • Sak 17-10       Rullering av økonomiplan 2018
 • Sak 17-11       Resolusjoner

Reservetid til kl. 18.00.

Kl. 19.30
Aperitiff

Kl. 20.00
Middag

 Torsdag 30. november

Kl. 09.00 – 09.35                  
Framtidens arbeidsliv: Gisle Norheim – Personaldirektør i Staten "Utfordringsbildet – arbeidsgiverstrategi og ledelse i staten".

Kl. 09.35 – 10.45
Represetantskapssaker fortsetter

Kl. 10.45 – 11.10
Pause - utsjekking

Kl. 11.10 – 12.00
Represetantskapssaker

Kl. 12.00 – 13.00
Lunsj

Kl. 13.00 – 14.50
Represetantskapssaker

Kl. 14.50 – 15.00
Avslutning

For tillitsvalgte: Saksdokumenter

Logg inn, og se saksdokumentene i listen under. Velg selv om du vil åpne eller laste ned filene.