Saksdokumenter til Deltas representantskap 24.-25. november 2021

Saksdokumenter til Deltas representantskap 24.-25. november 2021

Saksdokumentene er publisert fredag 22. oktober 2021. Saksdokumentene er tilgjengelige for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Delta.

Dagsorden

Sak 21-01 Konstituering

Sak 21-02 Godkjenning av forretningsorden

Sak 21-03 Hovedstyrets beretning for 2020 – orienteringssak

Sak 21-04 Revidert regnskap per 31.12.2020 – orienteringssak

Sak 21-05 Kontrollutvalgets rapport for 2020

Sak 21-06 Tariffpolitiske retningslinjer 2022-2024

Sak 21-07 Innkomne forslag

Sak 21-08 Hovedsatsningsområder 2022

Sak 21-09 Rullering av økonomiplanen 2022-2024

Sak 21-10 Resolusjoner

 

Saksdokumenter - krever innlogging

Saksdokumentene vises nedenfor for innloggede medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.