Saksliste Deltas representantskap 28.-30. november 2018

28.-30. november møtes Deltas representantskap for å  stake ut kursen for neste år.
28.-30. november møtes Deltas representantskap for å stake ut kursen for neste år. Foto: Siv Bjelland

Deltas representantskap samles til sitt årlige møte 29.-30. november, med ankomst 28. november. I forbindelse med representantskapet markeres også at Delta nå har over 80.000 medlemmer.

På sakslisten står tariffpolitikk, organisasjonsutvikling, hovedsatsingsområder for 2019, innkomne forslag og rullering av økonomiplan.

Fredag 30. november  er det et eget program for å markere milepælen 80.000 medlemmer. 

Innloggede tillitsvalgte har tilgang til saksdokumentene. 

Saksliste for representantskapet

Sak 18-01 Konstituering
Sak 18-02 Godkjenning av forretningsorden
Sak 18-03 Hovedstyrets beretning for 2017 - orienteringssak
Sak 18-04 Revidert regnskap per 31.12.2017 - orienteringssak
Sak 18-05 Kontrollutvalgets rapport for 2017
Sak 18-06 Tariffpolitikk
Sak 18-07 Innkomne forslag
Sak 18-08 OU-prosessen
Sak 18-09 Hovedsatsingsområder 2019
Sak 18-10 Rullering av økonomiplanen 2019-2020
Sak 18-11 Resolusjoner

Har du spørsmål om sakene som skal behandles av representantskapet?